Bestefarhuset
Selskapslokaler i Lørenfallet
Sørumsand Festivitetslokale
Bjørkesalen i Sørum

EAC Eight Amcars Club planlegger et nytt bilhistorisk senter på Knatten i Sørum. Senteret vil romme en i verdensmålestokk enestående samling av amerikanske veteranbiler fra perioden 1946-1966.

EAC trenger et mer hensiktsmessig lokale med plass til en betydelig større del av bilsamlingen enn i dag. Målet med den nye bygningen er å forene en stor del av bilene under samme tak og skape et aktivt opplevelsessenter.

Senteret består av tre utstillingsetasjer, en takterrasse samt en underetasje til oppmagasinering. Alle etasjene er forbundet av en spiralformet kjørerampe fra topp til bunn. Besøkende ledes gjennom samlingen ovenfra og ned. Temautstillinger om musikk, mote og livsstil formidler bilenes kulturhistorie. På nederste etasje får man et kikk inn i senterets bilverksted, hvor samlingen løpende restaureres med deltagelse av skoleelever fra området.

Glassfasaden i inngangsetasjen gjør veteranbilene til blikkfang fra veien. Øvrig fasade av rustrødt, perforert cortenstål gir bygningen et rått uttrykk, med referanse til bilvrak funnet ulike steder i Norge.

Indre utstillingssylindre kles med krom, som kontrasterer den rå fasaden og gjenspeiler bilenes blanke overflater.

EAC-parken opparbeides med kjørbar turvei og strategisk plasserte naturbilvrak. EAC-parken blir på denne måten Norges eneste skulpturpark av biler. Det lages en velkomstplass med rampe rett utenfor hovedinngangen. Det blir oppstillingsplasser for biler langs vestfasaden og nord for senteret. Den vestvendte og solrike ”Matpakkelia” blir et grønt amfi for utendørs arrangementer.

Asakbekken omdannes fra bekk til vannspeil og døpes om til «Hudson River» utenfor EAC Bilhistorisk senter. Asakvegen humaniseres med gang- og sykkelvei og beplantes med en frodig allé. Dagens enkle klubbhus med golde og trafikkfarlige omgivelser forvandles til et signalbygg i en ny park i Sørum, som skal skinne like sterkt som de 9 amerikanske bilmerkene.

Vi var på Østlandssendingen på NRK1 på fredag den 16.10.
Les omtale på NRK:

Her kan du se innslaget:

Følg oss på Facebook. Dere trenger ikke være på Facebook selv for å gå inn her:

Pressemelding på Oslo Motor Show:

Pressemeldingen til nasjonal presse:


Kort om EAC


EAC ble etablert i 1977 med formålet å ta vare på amerikanske biler av de 9 merkene som tapte kampen mot Ford og GM i tiden 1946-1966: DeSoto, Frazer, Henry J, Hudson, Kaiser, Nash, Packard, Studebaker og Willys.

Svært mange av bilene har en norsk historie, og samlingen er enestående i sitt slag også i verdensmålestokk.

I 1997 fikk EAC klubblokaler i Knattendalen i Sørum. Lokalene består i dag av verksted, utstillingshall og klubblokale.

Klubben disponerer en samling på over 350 unike amerikanske klassikere, hvor de fleste står spredt rundt på usikrede låver og lagre i området.

Støtt EAC i å bygge et bilhistorisk senter!


Jack Tveter
President
Eight Amcar Club
Email: anne-ttv@online.no
Tlf: +47 63 82 46 59

Bank: Blaker Sparebank
Navn: Stiftelsen EAC Bilhistorisk Senter
Konto Nr. 1321 15 62158
Swift: DNBANOKKXXX
IBAN: NO4713211562158