Bestefarhuset
Selskapslokaler i Lørenfallet
Sørumsand Festivitetslokale
Bjørkesalen i Sørum

 

Packard

1899 - 1958

"Ask the Man who owns one"


James & William Packard var produsenter av elektriske ringeklokker, dynamoer etc.

Da de kjøpte sin første bil, en Winton, ble de så skuffet over det de anså som et eledig produkt, at de allerede året etter var i gang med egen bilproduksjon.

Før den andre verdenskrig var Packard ensbetydende med prestisje biler, noe Cadillac overtok etter krigen. For Packards vedkommende ble det etter krigen satset på mellomstore biler.

Ingen Super Eight 180 Limouciner osv. Dette var nok en feilvurdering, for markedet var der.

I 1947 kom et mer moderne karosseri i en ny "Series Twenty Two".

I 1951 kom den karosseri-formen som varte fram til 1957, da Packard gikk sammen med Studebaker.

En sammenslåing som førte til at Packard navnet ble plassert på Studebakere, med egen glassfiberfront, egne baklamper og lignende kosmetiske egenarter.

20 juli 1958 ble siste Packard produsert og en gigant var gått bort. Packards berømte slagord fra oktober 1901 "Ask the Man who owns one" lever ennå blant bilentusister.

Packard har følgende fordeling i klubben:

1948                        3 stk.
1949                        2 stk.
1950                        3 stk.
1951                        1 stk.
1952                        3 stk.
1953                        2 stk.
1954                        3 stk.
1955                      10 stk.
1956                      13 stk.
1957                        1 stk.
1958                        8 stk.

Totalt 48 biler i klubben.